İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
inşa construcción /f/ inşa etmek construir  
 
İlişkili Sonuçlar
insaf piedad /f/, equidad /f/  
insaflı equitativo, justo  
insafsız injusto; despiadado  
insan humano /m/, hombre /m/  
insanbilim antropología/f/  
insancıl humano  
insani humano  
insaniyet humanidad /f/; benevolencia /f/  
insanlık humanidad /f/ insanlık dışı inhumano  
insanoğlu ser humano  
insanüstü sobrehumano  
inşaat construcción /f/  
inşallah ojalá  
yazınsal literato