İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
por için; -den dolayı; göre; ile, vasıtasıyla; yerine
 
İlişkili Sonuçlar
aportar katkıda bulunmak aportarse varmak, gelmek
bucal: por vía bucal ağızdan
caporal şef, lider /m/
comportamiento davranış, tutum /m/
comportarse davranmak
contemporáneo/a çağdaş /m/f/adj/
corporación kurum, dernek /f/
deporte spor /m/
deportista sporcu /m/f/
desproporción oransızlık /f/
desvivirse: desvivirse por özlemek
emporio ticaret merkezi; büyük mağaza /m/
evaporación buharlaşma /f/
evaporar buharlaştırmak evaporarse yok olmak
exportación ihracat, dışsatım /f/
exportar ihraç etmek
importación ithalat /f/
importancia önem; değer /f/
importante önemli
importar ithal etmek; önemli olmak no importa önemli deği
importe miktar, tutar /m/