İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
nación millet, ulus /f/
 
İlişkili Sonuçlar
abominación iğrenme /f/
alucinación halüsinasyon, sanrı /f/
asignación ayırma, tahsis; ücret, maaş /f/
combinación birleştirme; {kimyasal} bileşik; kokteyl /f/
contaminación bulaşma /f/
coordinación eşgüdüm, koordinasyon /f/
determinación tespit, saptama; karar /f/
discriminación ayrım /f/
encuadernación ciltleme /f/
entonación titremleme, tonlama; kibir, gurur /f/
iluminación aydınlatma /f/
imaginación hayal gücü, imgelem /f/
inclinación eğilim; eğim /f/
indignación kızgınlık /f/
internacional uluslararası
nacional milli, ulusal
nacionalismo milliyetçilik /m/
nacionalista milliyetçi /m/f/
nacionalizar devletleştirmek
terminación son, bitim /f/