İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
así böyle; böylece; bunun gibi así que bundan dolayı
 
İlişkili Sonuçlar
apasionado/a tutkulu; önyargılı
apasionar heyecanlandırmak apasionarse heyecanlanmak
Asia Asya /f/
asiático/a Asyalı
asiento iskemle, sandalye, {oturacak} yer asiento delante /m/
asignación ayırma, tahsis; ücret, maaş /f/
asignar tahsis etmek, ayırmak
asilo sığınak, barınak /m/
asimismo aynı şekilde
asir yakalamak, tutmak
asistencia katılma; bakım; yardım /f/
asistir yardım etmek; katılmak, hazır bulunmak
básico/a esas, ana
basílica bazilika, büyük kilise /f/
Brasil: el Brasil Brezilya /m/
brasileño/a Brezilyalı /m/f/adj/
casi hemen hemen
casilla kulübe; gişe /f/
casino kulüp /m/
chasis şasi /m/
clásico/a klasik