İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
vía yol por vía judicial yasal yoldan /f/
 
İlişkili Sonuçlar
abreviar kısaltmak
abreviatura kısaltma /f/
agraviar kırmak, gücendirmek agraviarse kırılmak, gücenme
aliviar hafifletmek; rahatlatmak
ataviar süslemek ataviarse süslenmek
aviación havacılık /f/
aviador/a havacı /m/f/
Bolivia Bolivya /f/
boliviano/a Bolivyalı /m/f/adj/
bucal: por vía bucal ağızdan
desviación sapma /f/
desviar saptırmak desviarse sapmak
enviar göndermek
extraviado/a kayıp
extraviar yanlış yola sevketmek extraviarse yolunu kaybetm
jovial şen, neşeli jovialidad neşe
lluvia yağmur /f/
novia kız arkadaş; nişanlı; gelin traje de novia gelin /f/
noviazgo nişanlılık /m/
por vía oficial resmi yoldan
salvia adaçayı /f/