İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
eso şu, o {şey}
 
İlişkili Sonuçlar
absceso apse /m/
acceso giriş; nöbet, kriz /m/
accesorio aksesuar /m/
antecesor/a öncel, selef; ata /m/f/
asesor/a danışman, müşavir /m/f/
beso öpücük /m/
congreso kongre /m/
desobedecer itaat etmemek
desobediencia itaatsizlik /f/
desocupación aylaklık, işsizlik /f/
desocupado/a aylak, işsiz; boş
desocupar boşaltmak
desodorante deodoran /m/
desorden karışıklık, düzensizlik /m/
desorganizar altüst etmek
desorientar yanlış yola sevketmek desorientarse yolunu kaybe
esos, esas şunlar
ésos, ésas şunlar
espeso/a koyu
espesor koyuluk /m/
exceso aşırılık /m/