İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
edad yaş de edad mediane orta yaşlı de edad avanzade /f/
 
İlişkili Sonuçlar
ambigüedad belirsizlik /f/
ansiedad endişe, kaygı /f/
antigüedad eski çağlar; kıdem /f/
ceguedad körlük /f/
contrariedad karşıtlık; engel, aksilik /f/
cortedad kısalık /f/
enfermedad hastalık enfermedad venérea zührevi hastalık /f/
enredadera sarmaşık /f/
gravedad yerçekimi; ağırlık /f/
humedad nem, rutubet /f/
mocedad gençlik /f/
necedad aptallık /f/
novedad yenilik; haber /f/
piedad merhamet, acıma; dindarlık /f/
propiedad mal, mülk; mülkiyet propiedad literaria telif ha /f/
sequedad kuraklık; kuruluk /f/
seriedad ciddilik; ağırbaşlılık /f/
sobriedad itidal, ölçülülük /f/
sociedad toplum; topluluk; şirket sociedad anónima anonim /f/
soledad yalnızlık; ıssızlık /f/
suciedad pislik, kirlilik /f/