İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
tal böyle, öyle ¿que tal? $ne var ne yok? tal como
 
İlişkili Sonuçlar
accidental tesadüfi
batalla muharebe, savaş /f/
batallar savaşmak
batallón tabur /m/
brutal vahşi, hayvanca
capital başlıca; sermaye; başkent
capitalismo kapitalizm /m/
capitalista kapitalist /m/f/adj/
catálogo katalog /m/
continental kıtasal
cristal kristal; cam; mercek /m/
cristalizar billurlaştırmak; billurlaşmak
delantal önlük /m/
destartalado/a düzensiz
detallar ayrıntılı olarak anlatmak
detalle ayrıntı al detalle ayrıntılı olarak /m/
detallista perakendeci /m/f/
elemental temel, esas
estallar patlamak; çıkmak, patlak vermek estallar en llant
estallido patlama; çıkma, patlak verme /m/
estatal devlet+