İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
once on bir
 
İlişkili Sonuçlar
anticonceptivo/a gebelik önleyici /m/adj/
baloncesto basketbol /m/
bronce bronz /m/
bronceado/a bronz /m/
broncearse bronzlaşmak, güneşte yanmak
concentración konsantrasyon /f/
concentrar toplamak concentrarse toplanmak, derişmek; konsa
concepción kavram, düşünce; gebe kalma /f/
concepto kavram /m/
concertar {müzik} armonisini yapmak; uzlaştırmak; düzenlemek
concesíon ödün, taviz; ayrıcalık /f/
desconcertar bozmak desconcertarse bozulmak
doncella hizmetçi; kız /f/
entonces o zaman; ondan sonra desde entonces o zamandan b
inconcebible tasavvur olunamaz, akıl almaz