İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
dar vermek; {tiyatro} oynamak; {kâğıtları} dağıtmak d
 
İlişkili Sonuçlar
abecedario alfabe, abece /m/
ablandar yumuşatmak ablandarse yumuşamak
abundar bol olmak, çok olmak
acobardar korkutmak
acomodar uydurmak; yerleştirmek; uymak
acordar karar vermek; anımsatmak, hatırlatmak; {müzik} ako
adeudar borçlandırmak adeudarse borca girmek
agradar sevindirmek; hoşuna gitmek
aguardar beklemek, ummak
andar gitmek; yürümek; gidi; yürüyüş andar a pie yürüy
andariego/a gezmeyi seven
anudar birleştirmek, bağlamak; düğümlemek anudarse bağl
apellidar adlandırmak apellidarse denilmek
arrendar kiralamak
ayudar yardım etmek
bordar nakış işlemek
brindar ikram etmek; sağlığına içmek
calendario takvim /m/
circundar çevrelemek, etrafını çevirmek
colindar bitişik olmak
comandar komuta etmek