İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|


KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
amo sahip; patron /m/
 
İlişkili Sonuçlar
álamo kavak /m/
amonestación uyarı /f/
amonestar uyarmak
amontonar toplamak, yığmak amontonarse toplanmak, yığılmak
amor aşk, sevgi hacer el amor sevişmek /m/
amorío aşk ilişkisi /m/
amortiguador amortisör; tampon; susturucu /m/
amortiguar azaltmak, hafifletmek
amotinar kışkırtmak, isyan ettirmek amotinarse isyan etme
bálsamo balsam /m/
dínamo dinamo /f/
enamorado/a âşık
enamorar âşık etmek enamorarse âşık olmak
famoso/a ünlü
gramo gram /m/
hipopótamo suaygırı /m/
jamón jambon /m/
kilogramo kilogram /m/
páramo bozkır /m/
portamonedas para çantası /m/
préstamo borç; ödünç verme /m/