İSPANYOLCA SÖZLÜK

ispanyolcasozluk.net

İspanyolca <-> Türkçe Sözlük

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme

WWW.  
İSPANYOLCA
FRANSIZCA
ALMANCA
RUSÇA
İTALYANCA
İNGİLİZCE
  SOZLUK.NET

 Anasayfa
 Son Çevirilen 50
 İngilizce Sözlük


Kelime :


|






KELİME AÇIKLAMA  
Bire Bir Sonuçlar
ira öfke /f/
 
İlişkili Sonuçlar
admirable beğenilen, çok iyi
admiracion hayranlık /f/
admirar hayran olmak; şaşırtmak admirarse şaşırmak
airado/a öfkeli, kızgın
airar kızdırmak airarse kızmak
almirante amiral /m/
aspiración nefes, soluk /f/
aspiradora elektrik süpürgesi /f/
aspirar içine çekmek
cachemira kaşmir /f/
conspiración komplo, tezgâh /f/
conspirador/a komplocu /m/f/
conspirar komplo kurmak
desairar küçümsemek, hor görmek
espiral helezoni
espirar solumak
estirado/a gergin
estirar germek, uzatmak estirarse gerilmek
expirar sona ermek, süresi dolmak
gira tur /f/
girar dönmek; döndürmek